Peningkatan dan Pengurangan Peratusan

Tutorial ini menyediakan perlindungan komprehensif peningkatan peratusan dan pengurangan berdasarkan Common Core (CCSS) dan Standard Negeri dan prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami peningkatan peratusan dan penurunan secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas peratusan peningkatan dan penurunan. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda pada tahap kepakaran yang sederhana dalam peningkatan dan penurunan peratusan, dari mana anda boleh maju lebih jauh.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian, nombor keseluruhan, pecahan, perpuluhan, membandingkan dan memerintahkan nombor keseluruhan, nisbah dan perkadaran, peratus dan sebagainya.