Tutorial Pentaho

Pelaporan Pentaho adalah suite (koleksi alat) untuk membuat laporan hubungan dan analisis. Ia boleh digunakan untuk mengubah data menjadi maklumat yang bermakna. Pentaho membolehkan menghasilkan laporan dalam HTML, Excel, PDF, Teks, CSV, dan xml. Tutorial ini menyediakan pemahaman asas mengenai cara menghasilkan laporan profesional menggunakan Pereka Laporan Pentaho .

Penonton

Tutorial ini direka untuk semua pembaca yang ingin membuat, membaca, menulis, dan mengubah Dynamic Reports menggunakan Java. Di samping itu, ia juga akan berguna bagi pembaca yang ingin menjadi Penganalisis Data.

Prasyarat

Sebelum anda mula meneruskan dengan tutorial ini, kami menganggap bahawa anda mempunyai pendedahan terdahulu kepada Java Core, Konsep Pangkalan Data, dan Pertanyaan SQL.