Tutorial Pengukuran Hasil

Dalam dunia yang kompetitif hari ini, organisasi lebih berminat untuk mengambil pekerja yang dapat menyampaikan hasil di lapangan, dan bukannya orang yang dianggap sebagai penggiat yang baik hanya kerana mereka membersihkan beberapa ujian. Para pelaku dinilai lebih tinggi daripada pemenang teoritis. Keperluan mutlak untuk menggaji pemenang menjadikan organisasi lapar untuk hasil . Dalam tutorial ini, kita akan melihat cara-cara di mana hasil boleh diukur dalam persediaan profesional.

Penonton

Tutorial ini akan membantu pengurus yang ingin mendapatkan output maksimum dari pasukan mereka selepas program latihan yang berorientasikan hasil.

Prasyarat

Tutorial ini telah direka untuk mewujudkan hubungan antara kaedah latihan am dan penglibatan pekerja. Pembaca perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai program Pembangunan Kakitangan yang dijalankan dalam organisasi.