Tutorial Perilaku Organisasi

Tingkah laku organisasi adalah gabungan tindak balas terhadap rangsangan luar dan dalaman oleh seseorang sebagai individu atau sebagai sebahagian daripada kumpulan. Ini adalah tutorial pengantar ringkas yang menerangkan metodologi yang digunakan dalam bidang organisasi yang berkembang pesat dalam organisasi.

Penonton

Tutorial ini berguna untuk pelajar dari aliran pengurusan yang bercita-cita untuk mempelajari asas-asas Perilaku Organisasi. Profesional, terutamanya pengurus projek, tanpa mengira sektor atau industri mana yang mereka miliki, boleh menggunakan tutorial ini untuk mempelajari cara menerapkan kaedah Kelakuan Organisasi dalam persekitaran projek masing-masing.

Prasyarat

Para pembaca tutorial ini dijangka mempunyai pemahaman asas tentang bagaimana seorang pengurus projek akan berurusan dengan projek yang kompleks yang mempunyai banyak dimensi dan melaksanakannya tanpa mengabaikan sumbernya.