Tutorial Org.json

Versi PDF Panduan Cepat Sumber Pencarian kerja Perbincangan

org.json atau JSON-Java adalah toolkit berasaskan Java yang mudah untuk JSON. Anda boleh menggunakan org.json untuk mengekod atau mendekodkan data JSON.

Penonton

Tutorial ini direka untuk Profesional Perisian yang bersedia mengekod / menodai data JSON di Jawa dalam langkah mudah dan mudah. Tutorial ini akan memberi anda kefahaman tentang konsep org.json dan selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan berada di peringkat kepakaran perantaraan dari mana anda boleh membawa diri ke tahap kepakaran yang lebih tinggi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman asas mengenai Java, JSON, JavaScript, editor teks, dan pelaksanaan program, dan sebagainya.