Memesan Pengedaran dan Perintah Operasi Tutorial

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif pesanan, pembulatan dan susunan operasi dalam jumlah keseluruhan berdasarkan Standard Teras (CCSS) dan Piawaian Negeri dan prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami pesanan, pembulatan dan susunan operasi dalam jumlah keseluruhan secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk para pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas pesanan, pembulatan dan susunan operasi dalam jumlah keseluruhan. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam memerintahkan, pembulatan dan susunan operasi nombor, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian, perbandingan bilangan keseluruhan dan sebagainya.