Pesanan yang dipesan

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif Pesanan Pesanan berdasarkan Standard Teras (CCSS) dan Piawaian Negeri serta prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami Pesanan yang dipesan secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas Pesanan yang Diarahkan. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda berada di tahap kepakaran yang sederhana dalam Pesanan Pesanan, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas mengenai konsep matematik seperti rasa nombor, operasi aritmetik, ungkapan algebra dan persamaan, nombor keseluruhan, pecahan, perpuluhan, graf dan sebagainya.