Operasi dengan Integer

Tutorial ini menyediakan liputan menyeluruh operasi dengan bilangan bulat berdasarkan Common Core (CCSS) dan Standard Negeri dan prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami operasi dengan bilangan bulat secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas operasi dengan bilangan bulat. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam operasi dengan bilangan bulat, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian, bilangan keseluruhan, membandingkan dan memerintahkan nombor keseluruhan, nombor bertentangan, garisan nombor, nilai mutlak dan sebagainya.