Tutorial Pengurusan Kesihatan Pekerjaan

Sejumlah besar masalah keselamatan dan kesihatan kini semakin meningkat disebabkan kewujudan tapak sisa berbahaya. Bahaya kesihatan yang berkembang di laman web ini menimbulkan tahap ancaman yang membimbangkan kepada pekerja dalam organisasi. Dalam tutorial ini, kami akan membincangkan pelbagai aspek keselamatan yang berkaitan dengan pekerja dan persekitaran kerja mereka dalam organisasi.

Penonton

Tutorial ini direka terutamanya untuk pasukan Sumber Manusia dan Pengurus, yang ingin memahami cara menyediakan keselamatan dan perlindungan kepada pekerja mereka. Ia juga membintangi cara untuk mewujudkan persekitaran kerja yang selamat dan produktif untuk semua pekerja dalam organisasi.

Prasyarat

Para pembaca tutorial ini dijangka mempunyai pemahaman asas tentang kerumitan Keselamatan Pekerja di tempat kerja dan strategi untuk melindungi pekerja dalam organisasi.