Tutorial Objektif-C

Objektif-C adalah bahasa pengaturcaraan yang berorientasikan objek, yang menambah pemesejan gaya Smalltalk ke bahasa pengaturcaraan C. Ini adalah bahasa pengaturcaraan utama yang digunakan oleh Apple untuk sistem operasi OS X dan iOS dan API masing-masing, Cocoa dan Cocoa Touch. Rujukan ini akan membawa anda melalui pendekatan yang mudah dan praktikal sambil belajar bahasa Pemrograman Objektif-C.

Penonton

Rujukan ini telah disediakan untuk para pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas untuk konsep-konsep lanjutan yang berkaitan dengan bahasa Pemrograman Objektif-C.

Prasyarat

Sebelum anda memulakan amalan dengan pelbagai jenis contoh yang diberikan dalam rujukan ini, saya membuat andaian bahawa anda sudah mengetahui tentang apa program komputer dan apakah bahasa pengaturcaraan komputer?