Tutorial NumPy

NumPy, yang bermaksud Python Numerical, adalah sebuah perpustakaan yang terdiri daripada pelbagai objek multidimensi dan koleksi rutin untuk memproses aransinya. Menggunakan NumPy, operasi matematik dan logik pada tatasusunan boleh dilakukan. Tutorial ini menerangkan asas-asas NumPy seperti seni bina dan persekitarannya. Ia juga membincangkan pelbagai fungsi pelbagai, jenis pengindeksan, dan sebagainya. Pengenalan kepada Matplotlib juga disediakan. Semua ini diterangkan dengan bantuan contoh untuk memahami lebih baik.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk mereka yang ingin belajar tentang asas-asas dan pelbagai fungsi NumPy. Ia amat berguna untuk pemaju algoritma. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda berada di tahap kepakaran yang sederhana dari mana anda boleh membawa diri anda ke tahap kepakaran yang lebih tinggi.

Prasyarat

Anda harus mempunyai pemahaman asas mengenai istilah pengaturcaraan komputer. Pengertian asas Python dan bahasa pemrograman adalah ditambah.