Tutorial Neo4j

Neo4j adalah salah satu daripada Pangkalan Data Graf yang popular dan Bahasa Query Cypher (CQL). Neo4j ditulis dalam Bahasa Jawa. Tutorial ini menerangkan asas-asas Neo4j, Java dengan Neo4j, dan Spring DATA dengan Neo4j. Tutorial dibahagikan kepada bahagian-bahagian seperti Pengenalan Neo4j, Neo4j CQL, Fungsi Neo4j CQL, Neo4j Admin, dan lain-lain. Setiap bahagian ini mengandungi topik berkaitan dengan contoh mudah dan bermanfaat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami konsep dasar untuk Neo4j yang canggih. Ia akan memberi anda pemahaman yang cukup tentang Neo4j dari mana anda boleh membawa diri ke tahap kepakaran yang lebih tinggi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pengetahuan asas Pangkalan Data, Teori Graf, Java, dan Spring Framework.