NDA Sukatan pelajaran

Bahagian ini telah memasukkan repositori Komprehensif Akademi Pertahanan Akademi Pertahanan Nasional (NDA) yang memberikan butiran mengenai sukatan pelajaran Ujian Utama Ujian Utama dan Ujian Kepribadian.

Berdasarkan corak peperiksaan, persembahan disusun dengan baik. Untuk kemudahan calon, silabus diringkaskan dalam jadual. Akhir sekali, berdasarkan pengedaran tanda peperiksaan, setiap peperiksaan (iaitu Lisan & Wawancara) juga telah dibentangkan dengan markah masing-masing (yang membawa dalam peperiksaan).

Penonton

Persediaan Peperiksaan Akademik Pertahanan Nasional direka khas untuk calon-calon yang bersedia untuk peperiksaan NDA.

Prasyarat

Tidak seperti prasyarat; mana-mana calon yang bersedia untuk peperiksaan NDA boleh mengambil kesempatan daripada ini.