Tutorial Pemprosesan Bahasa Semulajadi

Bahasa adalah cara komunikasi dengan bantuan yang kita boleh bercakap, membaca dan menulis. Pemprosesan Bahasa Semula Jadi (NLP) adalah subfield Sains Komputer yang berkaitan dengan Kepintaran Buatan (AI), yang membolehkan komputer memahami dan memproses bahasa manusia.

Penonton

Tutorial ini direka untuk memberi manfaat kepada graduan, siswazah, dan pelajar penyelidikan yang sama ada mempunyai minat dalam subjek ini atau mempunyai subjek ini sebagai sebahagian daripada kurikulum mereka. Pembaca boleh menjadi pemula atau pelajar lanjutan.

Prasyarat

Pembaca mesti mempunyai pengetahuan asas tentang Kecerdasan Buatan. Dia juga harus sedar tentang istilah asas yang digunakan dalam tatabahasa bahasa Inggeris dan konsep pemrograman Python.