Tutorial MySQLi

MySQLi adalah sistem pengurusan pangkalan data SQL Relational. MySQLi digunakan dalam bahasa pengaturcaraan PHP untuk memberikan antara muka dengan pangkalan data MySQL. Tutorial ini akan memberi anda permulaan yang cepat dengan MySQLi dan membuat anda selesa dengan pengaturcaraan MySQLi.

Penonton

Rujukan ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas untuk konsep lanjutan yang berkaitan dengan bahasa MySQLi.

Prasyarat

Sebelum anda memulakan amalan dengan pelbagai jenis contoh yang diberikan dalam rujukan ini, saya membuat andaian bahawa anda sudah mengetahui tentang pangkalan data MySQL, terutama RDBMS dan bahasa pengaturcaraan komputer.