Tutorial MySQL

MySQL adalah Sistem Pengurusan Pangkalan Data SQL Relasi Sumber Terbuka yang paling popular. MySQL adalah salah satu daripada RDBMS terbaik yang digunakan untuk membangunkan pelbagai aplikasi perisian berasaskan web. MySQL dibangunkan, dipasarkan dan disokong oleh MySQL AB, yang merupakan syarikat Sweden. Tutorial ini akan memberi anda permulaan yang cepat kepada MySQL dan membuat anda selesa dengan pengaturcaraan MySQL.

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami konsep asas-ke-lanjutan yang berkaitan dengan bahasa MySQL.

Prasyarat

Sebelum anda memulakan amalan dengan pelbagai jenis contoh yang diberikan dalam tutorial ini, anda diandaikan bahawa anda sudah mengetahui tentang pangkalan data apa, terutamanya RDBMS dan bahasa pengaturcaraan komputer.