Multiply dan Divide Whole Numbers

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif pendaraban dan pembahagian nombor keseluruhan berdasarkan Common Core (CCSS) dan Piawaian Negeri serta prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami pendaraban dan pembahagian nombor keseluruhan secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas pendaraban dan pembahagian nombor keseluruhan. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam pendaraban dan pembahagian nombor-nombor keseluruhan, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti Nombor Sense, Tambahan, Penolakan, Pendaraban, Bahagian dll.