Multiply dan Bahagikan pecahan

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif untuk mendarab dan membahagikan pecahan berasaskan Common Core (CCSS) dan Piawaian Negeri serta prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami mendarab dan membahagikan pecahan secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas mendarab dan membahagikan pecahan. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam mendarab dan membahagikan pecahan, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian, nombor keseluruhan, pecahan, pecahan unit, pecahan pecahan, dan sebagainya.