Multiply dan Divide Decimals

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif pendaraban dan pembahagian perpuluhan berdasarkan Common Core (CCSS) dan Piawaian Negeri dan prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami pendaraban dan pembahagian perpuluhan secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas pendaraban dan pembahagian perpuluhan. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam pendaraban dan pembahagian perpuluhan, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, pendaraban, pembahagian, nilai tempat nombor keseluruhan, carta nilai tempat, definisi nombor perpuluhan dan sebagainya.