Tutorial MS SQL Server

MS SQL Server adalah sistem pengurusan pangkalan data relasi (RDBMS) yang dibangunkan oleh Microsoft. Produk ini dibina untuk fungsi asas menyimpan data pengambilan seperti yang dikehendaki oleh aplikasi lain. Ia boleh dijalankan sama ada pada komputer yang sama atau yang lain merentasi rangkaian. Tutorial ini menerangkan beberapa konsep dasar dan lanjutan SQL Server seperti cara membuat dan memulihkan data, membuat log masuk dan sandaran, menetapkan keizinan, dan lain-lain. Setiap topik diterangkan menggunakan contoh-contoh untuk pemahaman yang mudah.

Penonton

Tutorial ini direka untuk semua pembaca yang ingin mempelajari asas-asas SQL Server dan mengamalkannya.

Prasyarat

Untuk meneruskan tutorial ini, kebiasaan dengan konsep pangkalan data lebih disukai. Adalah baik untuk memasang SQL Server pada komputer anda, kerana ia dapat membantu anda dalam melaksanakan contoh-contoh anda sendiri dan dapat mengetahui cara kerjanya.