Tutorial Projek MS

MS Project, program perisian pengurusan projek oleh Microsoft, adalah alat yang sangat berguna untuk pengurus projek yang membantu mereka mengembangkan jadual, menyerahkan sumber kepada tugas, menjejaki kemajuan, menguruskan belanjawan, dan menganalisis beban kerja untuk projek yang sedang berlangsung. Tutorial ini membincangkan pelbagai ciri program perisian dengan contoh untuk pemahaman yang mudah.

Penonton

Tutorial ini telah direka untuk memikirkan keperluan pengguna MS Project tahap pemula. Pengurus projek dan perancang Projek dari latar belakang yang berbeza yang tidak menggunakan MS Project, terutama edisi 2013 sebelum ini boleh menggunakan tutorial ini untuk penjadualan, perancangan, dan pelaporan projek mereka dalam apa jua saiz. Tutorial ini direka bentuk dengan ciri-ciri Projek Standard, oleh itu tidak memerlukan Projek Profesional.

Prasyarat

Pemahaman asas mengenai Sistem Operasi Komputer dan Windows adalah semua yang diperlukan untuk bermula. Perkakasan: Konfigurasi desktop rumah yang munasabah. Perisian: MS Project 2013 pada Windows OS. (Pada masa menulis tutorial ini, Projek 2013 tidak tersedia untuk Mac)