Tutorial Mockito

Mockito adalah rangka kerja mengejek, perpustakaan berasaskan JAVA yang digunakan untuk ujian unit berkesan aplikasi JAVA. Mockito digunakan untuk mengejek antaramuka supaya fungsi dummy boleh ditambah kepada antara muka mock yang boleh digunakan dalam ujian unit. Tutorial ini akan membantu anda mempelajari cara membuat ujian unit dengan Mockito serta cara menggunakan APInya dengan cara yang mudah dan intuitif.

Penonton

Tutorial ini dimaksudkan untuk pemaju Java, dari pemula hingga tahap pakar, yang ingin meningkatkan mutu perangkat lunak mereka melalui pengujian unit dan pembangunan yang didorong oleh tes.

Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda perlu mendapatkan pendedahan yang mencukupi untuk Mockito dari mana anda boleh membawa diri ke peringkat kepakaran seterusnya.

Prasyarat

Pembaca mesti mempunyai pengetahuan tentang bahasa pengaturcaraan JAVA untuk membuat tutorial yang terbaik. Pengetahuan tentang JUnit adalah kelebihan tambahan.