Tutorial Mikropemproses

Mikropemproses adalah unit pengawasan komputer mikro, yang dibuat pada cip kecil yang mampu melaksanakan operasi Unit Logik Aritmetik (ALU) dan berkomunikasi dengan peranti lain yang disambungkan kepadanya. Dalam tutorial ini, kita akan membincangkan arsitektur, gambarajah pin dan konsep utama mikropemproses yang lain.

Penonton

Tutorial ini direka untuk semua pembaca yang mendalami sama ada Sarjana Muda atau Sarjana dalam Sains Komputer. Ia akan membantu mereka memahami konsep asas yang berkaitan dengan Mikropemproses.

Prasyarat

Dalam tutorial ini, semua topik telah dijelaskan dari peringkat rendah. Oleh itu, pemula dapat memahami tutorial ini dengan mudah. Bagaimanapun, jika anda mempunyai pengetahuan tentang seni bina komputer secara umum, maka ia akan menjadi mudah untuk memahami konsep-konsep yang dijelaskan di sini.