Unit Pengukuran Metrik

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif bagi unit metrik pengukuran berdasarkan Standard Teras (CCSS) dan Piawaian Negeri dan prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial ringkas ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami unit Metric pengukuran secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas unit metrik pengukuran. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam unit ukuran Metrik, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas mengenai konsep matematik asas seperti nombor pengertian, tambahan, pengurangan, pendaraban, pembahagian, bilangan keseluruhan, pecahan, perpuluhan, membandingkan dan memerintahkan nombor keseluruhan, unit pengukuran panjang, jisim, kapasiti dan masa dan sebagainya.