Tutorial Sejarah India Abad Pertengahan

Sejarah adalah subjek yang memberikan fakta dan perspektif peristiwa lalu. Di dalam premisnya, ia termasuk pelbagai topik seperti keadaan geografi dan penempatan manusia, masyarakat dan budaya; jenis tadbir urus dan sistem pentadbiran; dasar perdagangan dan ekonomi; hubungan interstate; peperangan dan peperangan, dan sebagainya dalam tempoh masa Purba, Abad Pertengahan, dan Moden.

Oleh itu, Sejarah adalah salah satu bidang penting dalam Sains Sosial untuk mengetahui masa lampau dan merancang masa depan dengan sewajarnya.

Tutorial ini dibahagikan kepada bab-bab yang berlainan dan menerangkan konsep fakta-fakta sejarah dalam masa kerja yang diberikan.

Penonton

Tutorial ini direka khas untuk para pelajar yang bersedia untuk peperiksaan kompetitif yang berbeza termasuk Perkhidmatan Awam, Perbankan, Kereta Api, Ujian Kelayakan, IAS, PCS , dan semua peperiksaan kompetitif yang lain seperti itu.

Prasyarat

Tutorial ini sepenuhnya berasaskan Sejarah NCERT Edisi Lama (kelas 8 ke 12); semua perkara, konsep, dan fakta penting ditapis dengan teliti; oleh itu, pengetahuan tentang Sejarah asas sebelum ini atau jika pengalaman membaca buku NCERT Sejarah adalah penting untuk memahami topik.