Tutorial MEAN.JS

Istilah MEAN.js merujuk kepada kerangka JavaScript penuh stack, digunakan untuk membina laman web dinamik dan aplikasi web. MEAN adalah singkatan yang bermaksud M ongoDB, E xpress, N ode.js dan A ngularJS, yang merupakan komponen utama stack MEAN.

Penonton

Tutorial ini direka untuk pengaturcara perisian yang ingin mempelajari asas-asas MEANj dan konsep pengaturcaraannya dalam cara mudah dan mudah. Tutorial ini akan memberi anda pemahaman yang cukup mengenai komponen MEANj dengan contoh yang sesuai.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, kami menganggap bahawa anda sudah mengetahui asas-asas HTML, CSS, dan JavaScript.