Mean, Median, dan Mod

Tutorial ini menyediakan liputan menyeluruh Mean, Median, dan Mode berdasarkan Standard Teras (CCSS) dan Piawaian Negeri dan prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami Mean, Median, dan Mod dengan cara yang umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas Mean, Median, dan Mode. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam Mean, Median, dan Mode dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, operasi aritmetik asas seperti penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian, nombor keseluruhan, pecahan, perpuluhan, nombor pesanan, membaca dan merancang plot baris, graf, dan sebagainya.