Tutorial Pengurusan Pemasaran

Pengurusan Pemasaran adalah disiplin organisasi, yang berkaitan dengan penerapan praktikal orientasi pemasaran, teknik dan kaedah dalam perusahaan dan organisasi dan dengan pengurusan sumber dan kegiatan pemasaran syarikat. Ini adalah tutorial pengantar ringkas yang menerangkan metodologi yang digunakan dalam bidang pengurusan pemasaran yang berkembang pesat.

Penonton

Tutorial ini berguna untuk pelajar dari aliran pengurusan yang bercita-cita untuk mempelajari asas-asas Pengurusan Pemasaran. Profesional, terutamanya pengurus, aspirants keusahawanan, tanpa mengira sektor atau industri mana yang dimilikinya, boleh menggunakan tutorial ini untuk mempelajari cara menerapkan kaedah Pengurusan Pemasaran dalam perusahaan masing-masing.

Prasyarat

Untuk memahami tutorial ini, adalah dinasihatkan untuk mempunyai pengetahuan asas tentang kajian perniagaan dan pengurusan. Walau bagaimanapun, pelajar umum yang ingin mendapatkan gambaran ringkas Pengurusan Pemasaran mungkin mendapati ia sangat berguna.