Tutorial MariaDB

MariaDB adalah garpu dari sistem pengurusan pangkalan data MySQL. Pemaju asal MySQL mencipta MariaDB selepas kebimbangan yang dibangkitkan oleh pengambilalihan Oracle MySQL. Tutorial ini akan menyediakan pengenalan ringkas kepada MariaDB, dan membantu anda dalam mencapai tahap keselesaan yang tinggi dengan pengaturcaraan dan pentadbiran MariaDB.

Penonton

Tutorial ini menyasarkan pembangun pemula dan yang baru kepada MariaDB. Ia membimbing mereka dalam memahami asas melalui konsep yang lebih maju di MariaDB. Selepas menyelesaikan tutorial ini, asas kukuh anda di MariaDB dan tahap kepakaran akan membolehkan anda untuk mula membangun dan dengan mudah membina pengetahuan anda.

Prasyarat

Tutorial ini mengasumsikan kebiasaan anda dengan sistem pengurusan pangkalan data relasional, pertanyaan bahasa, MySQL, dan pengaturcaraan umum. Ia juga menganggap kebiasaan dengan operasi pangkalan data biasa dalam aplikasi.