Tutorial Ekonomi Pengurusan

Ekonomi pengurusan prihatin terhadap penerapan konsep ekonomi dan analisis ekonomi kepada masalah merumuskan keputusan pengurusan yang rasional. Tutorial ini merangkumi kebanyakan topik ekonomi pengurusan termasuk mikro, makro, dan hubungan ekonomi pengurusan; permintaan ramalan, analisis pengeluaran dan kos, struktur pasaran dan teori harga.

Penonton

Tutorial ini bertujuan untuk pengurusan pelajar yang mempunyai pemahaman asas tentang konsep perniagaan. Ia akan memberikan gambaran mendalam mengenai topik utama ekonomi pengurusan.

Prasyarat

Ia adalah tutorial asas dan anda boleh dengan mudah memahami konsep-konsep yang dijelaskan di sini dengan pengetahuan asas mengenai kajian pengurusan.