Tutorial Konsep Pengurusan Projek

Pengurusan adalah proses mendapatkan aktiviti yang disempurnakan dengan cekap dan berkesan dengan dan melalui orang lain. Pengurusan istilah mempunyai makna yang berbeza dalam perspektif yang berbeza.

Tutorial ini telah direka untuk memberi anda gambaran ringkas tentang konsep pengurusan yang paling menuntut dalam langkah mudah dan mudah.

Penonton

Jika anda seorang pengurus projek yang berpengalaman atau pemimpin projek, maka pasti tutorial ini adalah untuk anda yang akan membawa anda melalui hampir semua konsep pengurusan penting satu persatu menggunakan pendekatan pembelajaran yang mudah.

Prasyarat

Anda tidak memerlukan pengalaman pengurusan projek terlebih dahulu untuk memahami konsep pengurusan projek yang diberikan.

1 - Panduan Rujukan Cepat EVM

Panduan cepat untuk belajar Dapatkan Pengurusan Nilai.

Dapatkan Pengurusan Nilai

2 - Persediaan Peperiksaan PMP

Sediakan untuk Profesional Pengurusan Projek - Sijil PMP yang ditadbirkan oleh Institut Pengurusan Projek (PMI).

Persediaan Peperiksaan PMP

3 - Memahami Six Sigma

Six Sigma adalah satu kaedah untuk mengejar peningkatan yang berterusan dalam kepuasan dan keuntungan pelanggan.

Panduan Six Sigma

4 - Memahami SEI CMMI

SEI CMMI adalah pendekatan peningkatan proses yang menyediakan organisasi dengan elemen penting dalam proses yang berkesan.

SEI CMMI ® Tutorial