Tutorial Pembuangan Malware

Malware boleh menyebabkan kemudaratan kepada sistem atau rangkaian secara langsung, atau menggugurkannya untuk digunakan oleh orang lain, bukan seperti yang dimaksudkan oleh pemiliknya. Ia adalah gabungan dua perkataan: Mal yang bermaksud Bad dan Ware yang bermaksud Perisian . Dalam tutorial ini, kami akan membincangkan pelbagai cara berjaga-jaga dan alat yang boleh digunakan untuk melindungi sistem dan rangkaian kami daripada Malware berbahaya.

Penonton

Tutorial ini disediakan terutamanya untuk profesional yang berada dalam industri IT, bekerja sebagai pakar IT, pentadbir Sistem, dan pentadbir Keselamatan.

Prasyarat

Ini adalah tutorial asas dan anda boleh dengan mudah memahami konsep-konsep yang dijelaskan di sini dengan pengetahuan asas bagaimana syarikat atau organisasi berkaitan dengan Komputer dan Keselamatan Rangkaiannya. Walau bagaimanapun, ini akan membantu jika anda mempunyai pendedahan terdahulu tentang cara menjalankan kemas kini komputer secara tetap, menyediakan firewall, antivirus, dll.