Tutorial Pembelajaran Mesin

Kecerdasan Buatan Hari Ini (AI) jauh melampaui hype blockchain dan pengkomputeran kuantum. Pemaju kini memanfaatkannya dalam mencipta model Pembelajaran Mesin baru dan melatih semula model sedia ada untuk prestasi dan hasil yang lebih baik. Tutorial ini akan memberi pengenalan kepada pembelajaran mesin dan pelaksanaannya dalam Kepintaran Artificial.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk profesional yang bercita-cita untuk mempelajari gambaran lengkap mengenai pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Tutorial ini memenuhi keperluan pembelajaran para pelajar dan pakar baru, untuk membantu mereka memahami konsep dan pelaksanaan kecerdasan buatan.

Prasyarat

Pelajar tutorial ini dijangka mengetahui asas-asas pengaturcaraan Python. Selain itu, mereka perlu mempunyai pemahaman yang mantap mengenai pemrograman dan asas komputer.

Jika anda baru di arena ini, kami cadangkan anda mengambil tutorial berdasarkan konsep ini terlebih dahulu, sebelum anda memulakan dengan Pembelajaran Mesin.