Tutorial Pengurusan Pengetahuan

Pengetahuan lebih rumit daripada data atau maklumat, kerana ia subjektif, sering berdasarkan pengalaman, dan sangat sementara. Dalam tutorial ini, kami akan mempelajari bagaimana pengurusan pengetahuan merawat kedua-dua pengetahuan tersirat dan eksplisit dengan tujuan menjumlahkan nilai kepada organisasi. Pengurusan pengetahuan adalah aktiviti yang diamalkan oleh perusahaan di seluruh dunia.

Penonton

Tutorial ini akan berguna untuk kedua-dua ahli akademik dan pengamal pengurusan pengetahuan. Ia meneroka dan membina idea-idea semasa tentang dinamik pengetahuan dalam organisasi, menjawab soalan seperti - 'Apakah pengurusan pengetahuan?' dan 'Apa artinya dalam syarikat dan organisasi hari ini?'

Prasyarat

Adalah disarankan untuk mempunyai pemahaman asas tentang pengurusan dan subjek yang berkaitan untuk memahami bahan pembelajaran dalam tutorial ini.