Tutorial Jython

Jython adalah pelaksanaan JVM bagi bahasa pengaturcaraan Python. Ia direka untuk berjalan di platform Java. Jython dicipta pada tahun 1997 oleh Jim Hugunin. Ia secara dekat mengikuti pelaksanaan piawai piawai yang dipanggil CPython. Jython 2.7.0 dikeluarkan pada bulan Mei 2015, yang sepadan dengan CPython 2.7. Ini adalah tutorial pengantar, yang merangkumi asas-asas Jython dan menjelaskan cara mengendalikan pelbagai modul dan sub-modulnya.

Penonton

Tutorial ini akan membantu para pemrogram Java yang ingin menggunakan ciri penting Python iaitu Simple Syntax, Jenis Data Kaya dan Pembangunan Aplikasi Rapid dalam kod Java. Ini juga akan berguna untuk Pythonistas untuk mengimport pustaka kelas Java ke dalam Python Environment.

Tutorial ini dibuat untuk menjadikan pengaturcara selesa dalam memulakan dengan Jython dan pelbagai fungsinya.

Prasyarat

Oleh kerana Jython membantu dalam mengintegrasikan dua teknologi pengaturcaraan yang sangat popular iaitu Java dan Python, pengetahuan yang berpatutan terhadap kedua bahasa diperlukan.