Tutorial JavaServer Faces (JSF)

Java Server Faces (JSF) adalah rangka kerja aplikasi web berasaskan Java yang bertujuan untuk mempermudahkan integrasi pembangunan antara muka pengguna berasaskan web. JavaServer Faces adalah teknologi paparan standard, yang telah dirasmikan dalam satu spesifikasi melalui Proses Komuniti Java.

Tutorial ini akan mengajar anda konsep asas JSF dan juga akan membawa anda melalui pelbagai konsep awal yang berkaitan dengan rangka JSF.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami pengaturcaraan JSF asas. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam pengaturcaraan JSF dari mana anda boleh membawa diri anda ke peringkat seterusnya.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman asas mengenai bahasa pengaturcaraan Java, editor teks, dan pelaksanaan program dan lain-lain. Oleh kerana kita akan membangunkan aplikasi berasaskan web menggunakan JSF, akan menjadi lebih baik jika anda mempunyai pemahaman tentang web lain teknologi seperti HTML, CSS, AJAX, dll.