Tutorial jQuery

jQuery adalah pustaka JavaScript yang pantas dan ringkas yang dicipta oleh John Resig pada tahun 2006. jQuery menyederhanakan dokumen HTML yang melintas, pengendalian peristiwa, animasi, dan interaksi Ajax untuk Pembangunan Web Rapid.

Penonton

Tutorial ini direka untuk pemrogram perisian yang ingin mempelajari asas-asas jQuery dan konsep pengaturcaraannya dalam cara mudah dan mudah. Tutorial ini akan memberi anda pemahaman yang cukup mengenai komponen jQuery dengan contoh yang sesuai.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman asas HTML, CSS, JavaScript, Model Objek Dokumen (DOM) dan mana-mana editor teks. Oleh kerana kita akan membangunkan aplikasi berasaskan web menggunakan jQuery, akan menjadi lebih baik jika anda memahami bagaimana cara kerja internet dan aplikasi web.