Tutorial JPA

Java Persistence API adalah koleksi kelas dan kaedah untuk terus menyimpan sejumlah besar data ke dalam pangkalan data. Tutorial ini memberi anda pemahaman asas tentang Kegigihan (menyimpan salinan objek pangkalan data menjadi ingatan sementara), dan kami akan mempelajari pemahaman tentang JAVA Persistence API (JPA).

Penonton

Tutorial ini direka untuk pembaca mengejar pengaturcaraan Java dengan Pangkalan Data, menggunakan API Persistence dan untuk semua pembaca bersemangat.

Prasyarat

Tutorial ini direka untuk pemula mutlak. Dengan mengandaikan anda mengetahui pengaturcaraan Java dengan versi JDK1.6 atau yang lebih baru dan konsep JDBC di java.