Tutorial JOGL

J ava mengikat untuk O pen GL (JOGL) adalah perpustakaan sumber terbuka untuk mengikat grafik OpenGL di Jawa. Tutorial ini menyediakan pemahaman asas mengenai perpustakaan JOGL dan ciri-cirinya. Ia juga menjelaskan bagaimana untuk membangunkan aplikasi grafik 2D dan 3D menggunakan JOGL.

Penonton

Tutorial ini direka untuk semua pelajar yang bersemangat dan profesional dalam domain pembangunan web yang ingin mengetahui cara mengintegrasikan pengikatan OpenGL dalam aplikasi Java mereka.

Prasyarat

Anda perlu mempunyai pemahaman asas pemrograman Java dengan pendedahan kepada konsep-konsep seperti AWT dan Swing s. Di samping itu, anda memerlukan kesedaran tentang grafik OpenGL.