Tutorial API JavaMail

API JavaMail menyediakan rangka kerja bebas dan protokol bebas platform untuk membina aplikasi mel dan pemesejan. API JavaMail menyediakan satu set kelas abstrak yang menentukan objek yang terdiri daripada sistem mel. Ia adalah pakej pilihan (sambungan standard) untuk membaca, menulis, dan menghantar mesej elektronik.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami pengaturcaraan JavaMail asas. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam pengaturcaraan JavaMail dari mana anda boleh membawa diri ke peringkat seterusnya.

Prasyarat

Pengaturcaraan JavaMail adalah berdasarkan bahasa pengaturcaraan Java jadi jika anda mempunyai pemahaman dasar tentang pemrograman Java maka akan menjadi menyenangkan untuk belajar menggunakan JavaMail dalam pengembangan aplikasi.