Tutorial RMI Java

RMI bermaksud Penyerahan Kaedah Jauh . Ia adalah satu mekanisme yang membolehkan objek berada dalam satu sistem (JVM) untuk mengakses / memanggil objek yang berjalan pada JVM lain.

RMI digunakan untuk membina aplikasi yang diedarkan; ia menyediakan komunikasi jauh antara program Java. Ia disediakan dalam pakej java.rmi .

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membuat mereka memahami asas-asas Penyampaian Cara Jauh di Jawa.

Prasyarat

Untuk tutorial ini, diandaikan bahawa pembaca mempunyai pengetahuan terlebih dahulu mengenai bahasa pengaturcaraan Java. Dalam beberapa program tutorial ini, kami telah menggunakan JavaFX untuk tujuan GUI. Oleh itu, adalah disyorkan bahawa anda mengikuti tutorial JavaFX kami sebelum meneruskan lagi. https://www.it-brain.online/javafx/