Java NIO Tutorial

Versi PDF Panduan Cepat Sumber Pencarian kerja Perbincangan

Java NIO adalah rangka kerja JavaScript sumber terbuka untuk membina aplikasi web dalam HTML dan JavaScript. Tutorial ini melihat pelbagai aspek rangka kerja Java NIO yang merangkumi asas-asas rangka kerja, persediaan Angular dan bagaimana untuk bekerja dengan pelbagai aspek kerangka kerja. Topik lain yang dibincangkan dalam tutorial adalah bab maju seperti antara muka, komponen dan perkhidmatan bersarang dalam Angular . Topik seperti routing, modul, dan tatasusunan juga diuruskan dalam tutorial ini.

Penonton

Tutorial ini adalah untuk mereka yang berminat mempelajari versi baru rangka kerja Angular . Versi kerangka pertama telah berada di sana selama beberapa lama dan hanya lewat-akhir bahawa Java NIO telah menjadi popular dengan komuniti pembangunan web.

Prasyarat

Pengguna perlu terbiasa dengan asas pembangunan web dan JavaScript. Oleh kerana rangka kerja Angular dibangunkan di rangka JavaScript, menjadi lebih mudah bagi pengguna untuk memahami Angular jika mereka mengetahui JavaScript.