Tutorial Pengantarabangsa Java

Pengantarabangsaan atau I18N merujuk kepada kemampuan Aplikasi untuk dapat pengguna pelayan dalam pelbagai bahasa dan berbeza. Java mempunyai sokongan yang dibina untuk Pengantarabangsaan. Java juga menyediakan pembentukan nombor, currecies dan penyesuaian tarikh dan masa dengan sewajarnya.

Tutorial ini merangkumi kebanyakan topik yang diperlukan untuk pemahaman asas mengenai Pengantarabangsa Jawa dan untuk merasakan bagaimana ia berfungsi.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk para pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas kepada konsep-konsep lanjutan yang berkaitan dengan Pengantarabangsaan Java.

Prasyarat

Sebelum anda mula mengamalkan pelbagai jenis contoh yang diberikan dalam rujukan ini, kami menganggap bahawa anda sudah mengetahui tentang program komputer dan bahasa pengaturcaraan komputer.