Java Generics Tutorial

Kaedah Java generik dan kelas generik membolehkan pengaturcara menentukan, dengan satu deklarasi kaedah tunggal, satu set kaedah yang berkaitan, atau dengan perisytiharan kelas tunggal, satu set jenis yang berkaitan. Generik juga menyediakan keselamatan jenis kompilasi-masa yang membolehkan pengaturcara menangkap jenis yang tidak sah pada masa penyusunan. Rujukan ini akan membawa anda melalui kaedah mudah dan praktikal menggunakan Java Generics.

Penonton

Rujukan ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami fungsi asas yang berkaitan dengan fungsi yang terdapat di Java Generics.

Prasyarat

Sebelum anda memulakan amalan dengan pelbagai jenis contoh yang diberikan dalam rujukan ini, saya membuat andaian bahawa anda sudah mengetahui Pemrograman Java asas.