Tutorial Ionic

Ionic ialah rangka kerja sumber terbuka yang digunakan untuk membangunkan aplikasi mudah alih. Ia menyediakan alat dan perkhidmatan untuk membina UI Mudah Alih dengan rupa dan rasa asli. Rangka Ionic memerlukan pembungkus asli untuk dapat berjalan di peranti mudah alih. Ini adalah tutorial pengantar, yang merangkumi asas-asas Rangka Kerja Sumber Terbuka Ionic dan menerangkan bagaimana menangani pelbagai komponen dan sub-komponennya.

Penonton

Tutorial ini dibuat untuk pemaju JavaScript yang baru untuk pembangunan mudah alih. Ia menyediakan mudah, mudah untuk memahami penjelasan dengan contoh kerja berguna. Kami akan melalui kebanyakan Rangka Kerja Ionic supaya anda juga boleh menggunakan ini sebagai rujukan untuk projek anda. Tutorial ini bertujuan untuk membuat anda selesa dalam memulakan dengan Rangka Kerja Sumber Terbuka Ionic dan pelbagai fungsinya.

Prasyarat

Oleh kerana Ionic dibina di atas Angular JS dan Apache Cordova , anda perlu mempunyai pengetahuan asas tentang teknologi ini. Anda juga perlu mengenali HTML, CSS dan JavaScript, jika anda mahu memahami semua maklumat yang diberikan.