Tutorial Komunikasi Proses Antara

Komunikasi Proses Antara (IPC) merujuk kepada satu mekanisme, di mana sistem operasi membenarkan pelbagai proses untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Ini melibatkan penyegerakan tindakan mereka dan menguruskan data yang dikongsi. Tutorial ini merangkumi pemahaman asas mengenai IPC. Setiap bab mengandungi topik berkaitan dengan contoh mudah dan berguna.

Penonton

Tutorial ini direka untuk pemula yang berusaha memahami konsep asas komunikasi antara proses dan bagaimana fungsi komponennya yang berbeza.

Prasyarat

Tidak ada prasyarat tertentu untuk tutorial ini, bagaimanapun, pengetahuan tentang sistem operasi dan pelbagai konsepnya akan menjadi kelebihan dalam memahami tutorial ini.