Tutorial Kelakuan Individu dan Kelompok

Tingkah laku individu dan kumpulan adalah gabungan tindak balas terhadap rangsangan luar dan dalaman oleh individu secara individu dan juga dengan pendekatan kumpulan. Ini adalah tutorial pengantar ringkas yang menerangkan metodologi yang diterapkan dalam bidang pesat individu dan kumpulan yang berkembang pesat dalam organisasi.

Penonton

Tutorial ini berguna untuk pelajar dari aliran pengurusan yang bercita-cita untuk mempelajari asas-asas Individu dan Perilaku Kumpulan. Profesional, terutamanya pengurus projek, tanpa mengira sektor atau industri mana yang dimilikinya, boleh menggunakan tutorial ini untuk mempelajari cara menggunakan kaedah Kelakuan Individu dan Kelompok dalam persekitaran projek masing-masing.

Prasyarat

Para pembaca tutorial ini dijangka mempunyai pemahaman asas tentang bagaimana seorang pengurus projek akan berurusan dengan projek yang kompleks yang mempunyai banyak dimensi dan melaksanakannya tanpa mengabaikan sumbernya.