Tutorial Ekonomi India

Ekonomi India adalah subjek yang merangkumi pelbagai topik bermula dari keadaan ekonomi India India, Perancangan Lima Tahun selepas kemerdekaan, dasar ekonomi, dasar globalisasi, pendapatan negara, kemiskinan, keselamatan makanan, pekerjaan, infrastruktur, pembangunan luar bandar, belanjawan , kepada Mikroekonomi dan Macroekonomi.

Ekonomi India adalah bahagian penting dalam Sains Sosial yang menjadikan kita memahami fungsi dan keadaan ekonomi negara kita dalam konteks masa lalu, sekarang, dan masa depan.

Tutorial ini dibahagikan kepada bab yang berlainan dan menerangkan konsep Ekonomi India dan pertumbuhan yang mampan.

Penonton

Tutorial ini direka khusus untuk pelajar-pelajar mempersiapkan ujian persaingan yang berbeza termasuk Perkhidmatan Awam, Perbankan, Keretapi, IAS, PCS , dan ujian kelayakan.

Selain itu, pelajar sekolah (terutamanya kelas 11 dan 12) juga boleh mengambil kesempatan daripada tutorial ini untuk semakan cepat kursus Ekonomi mereka (terutama semasa masa peperiksaan tahunan).

Prasyarat

Tutorial ini sepenuhnya berasaskan Ekonomi NCERT (kelas 9 ke 12) Buku; semua perkara penting, konsep, dan definisi ditapis; Oleh itu, pengetahuan asas ekonomi asas atau pengalaman membaca membaca NCERT Ekonomi adalah penting untuk memahami topik-topik.