IBPS PO Syllabus

Bahagian ini telah memasukkan repositori komprehensif IBPS PO Syllabus yang memberi butir-butir buku IBPS PO PT sukatan pelajaran; IBPS Peperiksaan Utama PO; & Keperibadian / Perbincangan Kumpulan Butiran terperinci.

Berdasarkan corak peperiksaan, persembahan disusun dengan baik. Untuk kemudahan calon, silabus diringkaskan dalam jadual. Akhir sekali, berdasarkan pengedaran tanda peperiksaan, setiap peperiksaan (iaitu PT, Rangkaian, & Wawancara) juga telah dibentangkan dengan markah masing-masing (yang membawa dalam peperiksaan).

Penonton

IBPS PO Exam Sukatan direka khas untuk calon-calon yang bersedia untuk peperiksaan Bank PO.

Prasyarat

Tidak seperti prasyarat; mana-mana calon yang bersedia untuk peperiksaan Bank PO boleh mengambil kesempatan daripada ini.