IBPS PO Syllabus - Ujian Awal

Berikut adalah topik utama IBPS Bank Awal Exam -

Subjek Topik
Keupayaan Menilai Ketidakseimbangan matematik
Corak dan Pengaturan
Pengaturan Tempat Duduk
Pengekodan dan Pengekodan
Hubungan Darah
Nombor Siri
Jarak dan Arah
Kedudukan
Analogi
Penyataan dan Argumen
Syllogism
Aptitude Quantitative Tafsiran Data
Kecekapan Data
Mensurasi
Pemudahan
Untung dan rugi
Masa dan Kerja
Peratusan
Rasio
Nombor Siri
Masalah Campuran
Persamaan kuadratik
Bahasa Inggeris Pemahaman bacaan
Isi tempat kosong
Spot The Errors
Para Jumble
Pembetulan Kesalahan

Untuk memuat turun pdf Klik di sini .